Aktualności

2021-06-25
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Koniec roku szkolnego to wydarzenie wyczekiwane, odliczane... W tym roku szkolnym (podobnie jak w zeszłym) trochę inne niż zwykle, ale radosne. W wyznaczonych godzinach dnia 25 czerwca br. spotkaliśmy się w klasach, gdzie zostały rozdane świadectwa, karnety ufundowane przez Wójta Gminy Chełmiec oraz przypomniane zasady bezpieczeństwa.  
 
Ten rok szkolny także był dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem - zdalne nauczanie, brak spotkań z rówieśnikami, izolacja... Dziś - w dniu zakończenia tego roku szkolnego - wszyscy możemy wystawić sobie piątkę, bo z wyzwaniem, do którego nie byliśmy wcześniej przeszkoleni, poradziliśmy sobie znakomicie. Szybko dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości. Daliśmy radę!
 
Kształcenie na odległość nie funkcjonowałoby tak dobrze, gdyby nie pomoc i tak wielkie zaangażowanie ze strony Rodziców, którym za trud, energię i wsparcie ogromnie dziękujemy. 
 
Teraz czas na zasłużony odpoczynek, zwłaszcza od komputerów! Całej społeczności życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, a we wrześniu miejmy nadzieję, że zobaczymy się w szkole, w klasach, przy tablicach, w świetlicy, w bibliotece, na boisku - RAZEM!
 
Do zobaczenia wkrótce!
       
       
   
       
2021-06-14
Szczepienia uczniów
Szczepienia uczniów

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
– informacje dla szkół i placówek

Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat.   Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Przygotowaliśmy informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Organizacja szczepień

Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych
i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Mapa punktów szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?

Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

 • zgodę rodzica,
 • kwestionariusz,
 • kwalifikację lekarza,
 • szczepienie.

Harmonogram szczepień po wakacjach

Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

 • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
 • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
 • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.

Dlaczego warto się zaszczepić?

Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.

Jak działa szczepionka?

Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

Ministerstwo Edukacji i Nauki  Departament Informacji i Promocji 

 

Plakat

Kwestionariusz

2021-04-29
Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Ziemi

     W czwartek 22.04.2021 r.  obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Obecnie jest ono obchodzone w 192 krajach. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku.

Z okazji tego wyjątkowego dnia uczennice klasy 7b Isabella Koziara i Oliwia Lorek, które również działają w Szkolnym Klubie Ligii Ochrony Przyrody opracowały prezentację multimedialną poruszającą zagadnienia związane z zanieczyszczeniami powietrza i działaniami proekologicznymi , które możemy wprowadzić i stosować dla naszego wspólnego dobra i dobra naszej planety.

Dzień Ziemi prezentacja - .pptx

2021-01-07
Dzień pluszowego misia w zerówce.
Dzień pluszowego misia w zerówce.

 

 

25 i 26 listopada 2020 w naszej szkole, jak co roku, obchodziliśmy bardzo ważne święto „Dzień Pluszowego Misia”. Tego dnia każde dziecko z klasy 0 przyszło do szkoły ze swoim przyjacielem - Misiem - małym, dużym, bardzo dużym, brązowym, białym, czy też kolorowym, a każdy był piękny i wyjątkowy. Dzieci poznały historię Pluszowego Misia.  Nie brakowało misiowych tańców, wierszy, zagadek, piosenek o tematyce misiowej czy też  prac plastyczno – technicznych. Dzieci wykazały się dużą aktywnością i pomysłowością. Na zakończenie wysłuchały bajki pt. „Bajka o małym Misiu”, na podstawie której, chętne dzieci miały wykonać portret głównego bohatera. Wszystkie prace zostały nagrodzone, a każdy uczestnik „Dnia Pluszowego Misia” otrzymał dyplom „Prawdziwego Przyjaciela Misia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-30
KONKURS PLASTYCZNY
KONKURS PLASTYCZNY

Ilustracja do mojej ulubionej książki!

Regulamin konkursu plastycznego

„ Ilustracja do mojej ulubionej książki”

 

Organizator konkursu: Justyna Majewska i Dorota Kośkiewicz

 

 

 

Cele konkursu:

-  rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności,

-  rozbudzenie wrażliwości estetycznej młodzieży,

-  rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

-  pobudzenie i kształtowanie wyobraźni uczniów.

 

Zasady uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I –III Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych.

2. Termin składania prac upływa 6 stycznia 2021 r.; termin ogłoszenia wyników konkursu 7 stycznia 2021 r.

3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie ilustracji do mojej ulubionej książki w formacie A3 lub A4.

4. Każda praca powinna zawierać tytuł książki do której wykonana jest ilustracja. Prace (zdjęcie) należy złożyć przy użyciu aplikacji Times. Zdjęcie dobrej rozdzielczości należy przesłać przez wiadomość czat do Doroty Kośkiewicz lub Justyny Majewskiej.

5. Praca powinna być wykonana samodzielnie.

6. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane). Mogą być użyte dowolne materiały.

7. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.

8. Na odwrocie pracy powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, szkoła i klasa.

9. Dostarczenie pracy  jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie (na stronie internetowej szkoły i tablicach ściennych) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora.

10. Kryteria oceny prac: 

           - zgodność z tematem, - pomysłowość,

           - estetyka wykonania,

           - samodzielność wykonania.

11. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora.

12. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.

13. Za prace uczniowie mogą otrzymać dodatkową ocenę z języka polskiego (będą mogli zdecydować, czy otrzymana ocena za pracę ma być wpisana czy nie).

14. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 Kot w butach Grafika wektorowa - buty caterpillar opinie, bajki z kotem wektory i ilustracje royalty-free | Depositphotos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-12-30
CZYTANIE JEST COOL!
CZYTANIE JEST COOL!

Regulamin konkursu plastycznego

 na plakat promujący bibliotekę lub czytelnictwo

 

Organizator konkursu: Justyna Majewska i Dorota Kośkiewicz

Cele konkursu:

 -   rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności,

 -   rozbudzenie wrażliwości estetycznej młodzieży,

 -   rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

 -   pobudzenie i kształtowanie wyobraźni uczniów.

Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych.
 2. Jeżeli będzie nadesłanych dużo prac, to zostaną utworzone 2 kategorie wiekowe: klasy IV-VI oraz VII-VIII.
 3. Termin składania prac upływa 6 stycznia 2021 r.; termin ogłoszenia wyników konkursu 7 stycznia 2021 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie szkoły.
 4. Prace (zdjęcia plakatu) należy złożyć przy użyciu aplikacji Times. Zdjęcia (jedno zdjęcie całego plakatu i parę zdjęć wybranych elementów plakatu) dobrej rozdzielczości należy przesłać przez wiadomość czat do Doroty Kośkiewicz lub Justyny Majewskiej.
 5. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu w formacie A3 promującego bibliotekę lub czytelnictwo.
 6. Każdy plakat powinien zawierać wymyślone przez siebie hasło promujące czytelnictwo
 7. Plakat powinien być wykonany samodzielnie.
 8.   Plakat może być wykonany dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane). Mogą być użyte dowolne materiały.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.
 10. Na odwrocie plakatu powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, szkoła i klasa.
 11. Dostarczenie pracy  jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie(na tronie internetowej szkoły i tablicach ściennych) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora
 12. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, pomysłowość,estetyka wykonania, samodzielność wykonania.
 13. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora.
 14. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 15. Za prace uczniowie mogą otrzymać dodatkową ocenę z języka polskiego (będą mogli zdecydować, czy otrzymana ocena za pracę ma być wpisana czy nie).
 16. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 

 

2020-12-22
Życzenia Bożonarodzeniowe kl. 0
Życzenia Bożonarodzeniowe kl. 0
          
   
2020-12-16
SPOTKANIA ONLINE Z KSIĄŻKĄ
SPOTKANIA ONLINE Z KSIĄŻKĄ
informacja zamieszczona za zgodą Sądeckiej Biblioteki Publicznej
 
Szanowni Państwo, zależy nam, by dotrzeć z materiałami do jak największej liczby odbiorców. Są one ciekawą alternatywą spotkań z książką, szczególnie w czasach, gdy bezpośredni kontakt z autorem jest utrudniony. Jeden z gości - Grzegorz Kasdepke – jest autorem lektury szkolnej; fragmenty tekstów pisarzy goszczących na naszych spotkaniach autorskich są umieszczane w podręcznikach szkolnych.
 
Poniżej linki do poszczególnych spotkań autorskich, są one też dostępne na stronie internetowej biblioteki i bibliotecznym kanale YouTube:
- warsztaty ilustratorskie z P. Wakułą: https://www.youtube.com/watch?v=IxgvHEFH49M&t
- spotkanie autorskie z R. Piątkowską: https://www.youtube.com/watch?v=uG1r33iEAUY&t
- spotkanie z I. Klebańską: https://www.youtube.com/watch?v=idJnD6-0SzQ&t
- spotkanie z G. Kasdepke: https://www.youtube.com/watch?v=rh3nzpJLYCg&t
 
Zapraszamy też do bezpłatnego pobierania audiobooka "Puzzelkowe serce” Jadwigi Marzec:
https://sbp.nowysacz.pl/media/audiobook-puzzelkowe-serce.mp3.
 
Dla klas 0 - I mamy propozycję spotkań z postaciami bajkowymi:
- Rikuś: https://www.youtub=.com/watch?v=4hA9FuQmhiw
-Żółw Franklin: https://www.=outube.com/watch?v=QqtU8iDmQAk&t
- Wilk: https://www.=outube.com/watch?v=-9yULUgxJb0&t
- Smok Maciuś: https://www.=outube.com/watch?v=3zzGQ-x77LE&t2020-12-02
KONKURS POLONISTYCZNY
KONKURS POLONISTYCZNY
 
Zapraszamy uczniów klas 7-8 do wzięcia udziału w konkursie polonistycznym. Szczegóły w załączniku.
 
WYOBRAŹ SOBIE, ŻE JESTEŚ JEDNYM Z GŁÓWNYCH BOHATERÓW Z SERII „FELIX, NET I NIKA…” I ŻE WRAZ Z  PRZYJACIÓŁMI WPADLIŚCIE NA TROP KOLEJNEGO CYBERPRZESTĘPCY.
 
NAPISZ OPOWIADANIE, PAMIĘTAJĄC O WSZYSTKICH KRYTERIACH OCENIANIA TEJ FORMY WYPOWIEDZI (KRYTERIA W ZAŁĄCZNIKU) ORAZ WYKAŻ SIĘ DOBRĄ ZNAJOMOŚCIĄ PRZECZYTANEJ KSIĄŻKI (NP.: WYGLĄD, CECHY, RODZINA, ITP… BOHATERÓW, MIEJSCA AKCJI, ITP…)
 
szczegółowe informacje - link
 
                                                                                 
         
2020-11-10
III miejsce
III miejsce

Kolejny sukces naszego ucznia klasy 7b Patryka Tokarczyka, który na zawodach w Węgrowie (miasto w Polsce położone w województwie mazowieckim) zajął III miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetów Młodszych w kicboxingu w wersji light contact w kategorii 63 kg. Zawody odbyły się 10-11.10.2020 r. Gratulujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz stronę: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > »