2013-12-02
Biblioteka - statystyka
Biblioteka - statystyka

CZYTELNICTWO

Czytanie książek przez uczniów należy rozpatrywać w kontekście dwóch sytuacji czytelniczych, które mają różne uwarunkowania i stoją za nimi różne motywacje czytelnicze.  
Pierwsza to czytanie poza obowiązkami szkolnymi, w którym decydującą rolę odgrywa własny wybór ucznia, będący konsekwencją jego indywidualnych zainteresowań, potrzeb i motywacji czytelniczych.Druga sytuacja czytelnicza wynika z obowiązku szkolnego, określana jest wymogami programu szkolnego i oczekiwaniami formułowanymi przez nauczyciela.  

Aktywność czytelnicza w ramach obowiązku szkolnego została opisana na podstawie informacji o czytaniu lektur szkolnych w danym roku szkolnym, w którym realizowano badanie, to znaczy od września do czerwca. W przypadku szkół podstawowych sytuacja wygląda nieco inaczej niż wśród  gimnazjalistów. Poniżej przedstawione zostaną ilościowe i procentowe wartości z ostatnich lat

Znalezione obrazy dla zapytania czytelnictwo dzieci

ROK SZKOLNY  2015/2016

Przeczytano 1848 książek – średnio 8 książek na jednego ucznia. Szkoła Podstawowa – 1606 książek tj. 10 książek na 1 ucznia. Gimnazjum – 242 książki tj. 4 książki na 1 ucznia.

ROK SZKOLNY  2014/2015

Przeczytano 1580 książek. Średnio na jednego ucznia 7 książek . W szkole podstawowej 9 w gimnazjum  8.

ROK SZKOLNY  2013/2014

Przeczytano 1432 książki. Średnio na jednego ucznia 8 książek  W szkole podstawowej 10 w gimnazjum  6.

ROK SZKOLNY  2012/2013

Przeczytano 883 książki.   Średnio na jednego ucznia 7 książek . W szkole podstawowej 9 w gimnazjum  4.

 

ROK SZKOLNY  2011/2012

Przeczytano 1045 książki. Średnio na jednego ucznia 10 książek. 

ROK SZKOLNY  2010/2011

Przeczytano 1134 książki średnio na jednego ucznia 10 książek.

ROK SZKOLNY  2009/2010

Przeczytano 1849 książek , średnio na jednego ucznia  15 książek.

ROK SZKOLNY  2008/2009

Przeczytano 1154 książki , średnio na jednego ucznia  9 książek.

Znalezione obrazy dla zapytania czytelnictwo dzieci