2013-12-02
biblioteka wydarzenia
biblioteka wydarzenia

 

Pasowanie na czytelnika 2016/2017

 

W naszej bibliotece szkolnej co roku odbywa się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych. W tym roku pasowanie odbyło się 4 listopada. Pani Justyna Majewska i pani Dorota Kośkiewicz zaprosiły na trzeciej lekcji uczniów klas pierwszych do biblioteki. W pierwszej kolejności przeczytały i omówiły z dziećmi zasady korzystania z biblioteki. Następnie panie założyły każdemu uczniowi kartę biblioteczną oraz rozdały dyplomy.  Na zakończenie każdy uczeń wypożyczył jedną książkę.

      

      

      

 V MAŁOPOLSKIE SPOTKANIA Z MŁODYMI CZYTELNIKAMI  Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH

pod hasłem

ODKRYWCY – SPOTKANIA Z HISTORIĄ  28, 29, 30 kwietnia 2016

 

 „Z książką na walizkach” to akcja czytelnicza, mająca na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci. Od kilku lat organizowana jest w kilku regionach Polski przez Wydawnictwo “Literatura” i lokalne biblioteki publiczne. 

W ramach tychże spotkań na zaproszenie Gminnej Biblioteki w Chełmcu oraz Biblioteki Szkolnej ZS Biczyce 29.04.2016 do Zespołu Szkół w Biczycach przybyła pani Anna Czerwińska-Rydel - pedagog, autorka książek dla dzieci i młodzieży o tematyce muzycznej, historycznej, społecznej, biograficznej. Przy wspaniałej oprawie przygotowanej przez p. Justynę Majewską Pani Anna opowiadała o swoich przygodach związanych z twórczością i zachęcała dzieci do czytania książek. 3 prace zostały wyrożnione i będą w finale imprezy, która odbędzie się dzień później w niedalekich Gołkowicach....

 

   

  

 

 

 

16.11.2015 Pasownie na czytelnika 

16 i 17 listopada 2015 r  w klasach pierwszych odbyło się pasowanie na czytelnika.

        

Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, zobowiązujące wszystkich miłośników czytelnictwa do przestrzegania zasad bibliotecznych i dbałość o wypożyczone książki. Również przy tej okazji dzieci poznały księgozbiór biblioteczny dla dzieci.

 Każdy mały czytelnik otrzymał kartę biblioteczną i samodzielnie wypożyczył wybraną przez siebie książeczkę.

Po omówieniu zasad przez opikuna biblioteki P. Justyny Majewskiej, wszyscy uczestnicy zostali pasowani na czytelnika biblioteki. Nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Do wydarzenia tego dzieci przygotowywały się od września ub. roku, uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach w bibliotece.
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom-czytamy i my” nauczyciele czytali o niezwykłych przygodach Kubusia Puchatka.
Dzięki tym wszystkim wizytom przyszli uczniowie klas I wiedzą, gdzie znajduje się biblioteka i w jaki sposób można z niej korzystać. 
Książka w życiu każdego dziecka powinna spełniać ważną rolę nie tylko edukacyjną, ale również rozrywkową. Czytanie rozwija wyobraźnię, ćwiczy pamięć i koncentrację uwagi. Czytając dziecku, budujemy i ugruntowujemy jego poczucie własnej wartości.

       

 

        


20.09.2015

"Cała Polska czyta dzieciom"

ksiazki 2

Wychodząc naprzeciw realizacji polityki oświatowej państwa w 2015/2016 roku dotyczącego rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ZS w Biczycach podjął akcję Cała Polska Czyta Dzieciom.

Nauczyciele bibliotekarze z naszej szkoły ; mgr D. Koskiewicz oraz mgr J. Majewska,

opracowały plan, który będzie upowszechniał czytelnictwo, szczególnie wśród najmłodszych. Począwszy od 23 października 2015 w każdy piątek będą obywały się akcje czytelnicze na terenie placówki. Głównym założeniem akcji będzie czytanie bajek i nie tylko, przez gimnazjalistów  dla zerówkowiczów z naszej szkoły.

    

 

30.05.2015

"Kiążki moich marzń"

Logo programu Książki Naszych Marzeń

Nauczyciele bibliotekarze naszej szkoły wyszli na przeciw ofercie MEN i opracowaly spis książek, które w ramach tego programu zostaną zakupione do biblioteki szkolnej     

Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

W ramach programu wsparcie finansowe na zakup książek będzie przysługiwać organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Organami prowadzącymi szkoły najczęściej są gminy, i to one w praktyce dostaną dotację celową, przeznaczoną na zakup książek. W 2015 r. z budżetu MEN otrzymają na ten cel 20 mln zł, a program obejmie ponad 13 400 szkół. Warunkiem udzielenia wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Program „Książki naszych marzeń” poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

Uśmiechnięta dziewczynka, obok niej stos książek

 

22.09.2014

Odbyło się pasowanie na czytelnika klas I a i b. mgr J.Majewska oraz mgr J. Rymarczyk zorganizowały lekcję związaną z działalnością biblioteki szkolnej.

Cele ogólne
- Budzenie zainteresowań czytelniczych
- Kształtowanie pojęcia "biblioteka" 
- Nabywanie umiejętności poprawnego określania osób związanych z książkami
- Rozumienie korzyści płynących ze spotkania z książką

Cele szczegółowe
Uczeń
- Rozróżni pojęcia księgarnia i biblioteka
- Określi osoby związane z tworzeniem i wydawaniem książki (pisarz, autor, poeta, drukarz, ilustrator, wydawca)
- Zrozumie potrzebę czytania książek i korzyści płynących z czytelnictwa
- Wie o zasadach obchodzenia się z książką i dbania o nią
- Zna autorów wierszy dla dzieci- Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i kojarzy tytuł z treścią wiersza, przyporządkowując mu autora
- Rozumie treść przyrzeczenia "Pasowania na czytelnika" i przestrzega jego zasad
- Zna treść wierszy i piosenki związanych z książkami i czytelnictwem
- Zostaje pełnoprawnym członkiem biblioteki szkolnej - czytelnikem        23.01.2014

Odbyło się spotkanie ze znaną poetką Panią Joanną Babiarz. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach rozbudzających twórczość artystyczną.

Pani Joanna Babiarz przez szereg lat uczestniczyła w Konfrontacjach Poetyckich w Częstochowie, Sejmiku Młodych twórców w Rytrze oraz Poczcie Poetyckiej w Warszawie i innych. Była laureatką wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich m.in. im. Haliny Poświatowskiej, O Poetyckie Wrzeciono, Skrzydło Pegaza czy Turniej Jednego Wiersza. W latach 1989-1981 była najmłodszym członkiem grupy poetyckiej „Sącz”, potem Klubu Literackiego „Sądecczyzna”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich przy oddziale Krakowskim.

Liczymy, że wspólpraca w ramach Biczyckiego Srtychu Sztuki przyniesie wiele pozytywnych rzeczy, uczniowie wejdą w prawdziwy świat poezji, poznając i rozwijając swe zamiłowania.

    


            
     
 

 

1.10.2013 odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I. Pani mgr J. Majewska oraz Pani mgr Dorota Kośkiewicz zorganizowaly lekcję biblioteczną pod kątem wprowadzenia młodych czytelników w magiczny świat bajek i literatury dla dzieci

Po części wstępnej nadszedł długo oczekiwany przez maluchy moment pasowania na czytelnika biblioteki. Pierwszoklasiści po złożeniu uroczystej obietnicy czytelnika i podpisaniu się na swoich kartach wypożyczyli do domu pierwsze książki.

  Panie bibliotekarki na koniec spotkania podziękowały wszystkim zebranym za przybycie do biblioteki szkolnej ,prosząc dzieci o uważne, całościowe przeczytanie wypożyczonych książek oraz o ich szanowanie.