2017-09-03
.
.

 

Informacje odnośnie doradztwa zawodowego w ramach projektu SPInK-a

Od 01.09.2017 r. w naszej szkole zostaje utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery, tzw. SPInK-a, w ramach którego będą prowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Zajęcia obejmować będą zarówno warsztaty, jak również indywidualne poradnictwo dla uczniów z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum oraz z klasy siódmej szkoły podstawowej. Zajęcia te prowadzić będzie pani Beata Żak. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było dostarczenie Formularza zgłoszenia w terminie do 23.06.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Dokumenty:

Protokół z przebiegu rekrutacji

Dnia 23 czerwca 2017 roku został zakończony proces rekrutacji do uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery realizowany w ramach projektu : „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

W ramach postępowania rekrutacyjnego do udziału w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w SPInKa komisja rekrutacyjna w składzie:

  • Nauczyciel prowadząc SPInKę: mgr Beata Żak
  • Dyrektor Szkoły

zakwalifikowała 30 uczniów:

  • 12 uczniów z klasy II gimnazjum oraz
  • 18 uczniów z klasy III gimnazjum

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie jest dostępna

u prowadzącego SPInKę /Sekretariacie szkoły/Dyrekcji

 

  MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II

W Zespole Szkół w Biczycach Dolnych w ramach projektu MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II rozpoczną się od września 2017 zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery .

Rozpoczynamy rekrutację od 01.06.2017 na podstawie zarządzenia nr 76/2017 Wójta Gminy Chełmiec z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Beata Żak