2014-07-03
Najbardziej zadbana sala lekcyjna
Najbardziej zadbana sala lekcyjna
Regulamin konkursu „Najbardziej zadbana sala lekcyjna”

 

1. Konkurs na najbardziej zadbaną salę lekcyjną trwa od listopada 2015r. do maja 2016r.

2. W konkursie biorą udział wszystkie klasy (od kl. 1 do kl.6) (od kl. I do kl.III)

3. Oceny w konkursie wystawia Komisja Sprawdzająca złożona z członków Samorządu Uczniowskiego oraz wybranego nauczyciela.

4. Oceny są wystawiane w dniu dowolnie wybranym przez Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

5. Elementy oceniane w konkursie:

  • dekoracje (czy są aktualne),
  • utrzymanie tablicy w czystości,
  • dbałość o wietrzenie sali,
  • porządek na podłodze i pod ławkami.

6. Każde z wyżej wymienionych kryteriów jest oceniane w skali od 0 do 4 punktów.

7. Wyniki są na bieżąco zapisywane na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

8. Klasa, która w czasie trwania konkursu zbierze największą ilość punktów zostanie nagrodzona.