2014-07-03
Samorząd Uczniowski prezydium
Samorząd Uczniowski prezydium


Skład Samorządu Uczniowskiego, rok szkolny 2016/17

Opiekun: mgr Kornelia Kotlarz

 
 

Przewodniczący: Klaudia Stącel
Z-ca przewodniczącego: Karolina Gródek
Skarbnik: Sylwia Szot
 
Sekretarz: Sara Mordarska