2014-07-03
Szczęśliwy numerek
Szczęśliwy numerekRegulamin akcji „Szczęśliwy Numerek”
 

1. Szczęśliwy Numerek obowiązuje dla wszystkich uczniów klas IV-VI i I-III.

2. Numerek jest losowany przed pierwszą lekcją i przypinany zarówno na tablicy Samorządu Uczniowskiego, jak również w pokoju nauczycielskim.

3. Szczęśliwy Numerek losowany jest spośród liczb od 1 do 23.

4. Osoba, której numer w dzienniku odpowiada wylosowanemu numerowi ma Szczęśliwy Numerek.

5. Osoby posiadającej Szczęśliwy Numerek nie można tego dnia odpytywać, wstawiać nieprzygotowania, nawet, jeśli nie ma odrobionej pracy domowej. Ponadto, jest zwolniona z pisania niezapowiedzianych kartkówek.

6. Osoba posiadająca Szczęśliwy Numerek ma obowiązek pisania zapowiedzianych prac klasowych oraz kartkówek. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z wykonania prezentacji lub innej pracy dla chętnych, którą uczeń zgłosił się przygotować.

7. Osoba posiadająca Szczęśliwy Numerek ma prawo zrezygnować ze swoich przywilejów.

8. Wylosowany numerek wraca do puli numerków, spośród których losuje się kolejne.