Aktualności

2020-05-19
Informacja dla rodziców klas I-III
Informacja dla rodziców klas I-III

 

Rodzicu!

 • Jeśli chcesz przyprowadzić/posłać dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego, powiadom o tym nauczyciela/dyrektora placówki. Zrób to na dwa , trzy dni wcześniej. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż nauczycielowi/dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do i z placówki . Ważne! W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły/oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów  czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się  przez obserwację dobrego przykładu.

         Informacje ogólne

 • Rodzice przyprowadzają do szkoły/oddziału przedszkolnego TYLKO DZIECI ZDROWE bez objawów chorobowych
 • W pierwszej kolejności z opieki w szkole powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu
 • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
 • Zasady obowiązujące podczas przyprowadzania dzieci do szkoły/oddziału przedszkolnego.
 • Obowiązuje całkowity zakaz wejścia rodziców (prawnych opiekunów) na teren szkoły.
 • W razie wyjątkowej konieczności wejścia rodzica na teren szkoły, zobowiązany jest  do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk umieszczonego przy wejściu do szkoły i oczekiwaniu w sekretariacie na wyjaśnienie problemu. Lecz najlepiej robić to telefonicznie nie wchodząc do obiektu.
 • Rodzic (prawny opiekun) przyprowadza dziecko pod wejście główne do budynku. Dziecko powyżej 4 roku życia powinno przyjść w maseczce oraz posiadać dodatkową maseczkę w woreczku. WAŻNE: W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nos  przez dzieci podczas zajęć. 
 • Rodzic wyraża zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do budynku.

 

Zasady odbioru dziecka ze szkoły.

 • rodzic (opiekun prawny) informuje telefonicznie o zamiarze odebrania  dziecka.
 • pracownik dyżurujący przyprowadza ubrane dziecko do drzwi, rodzic ani opiekun prawny nie wchodzi na teren placówki.  

Rodzic, który zdecyduje się posłać dziecko do szkoły  wypełni oświadczenie odnośnie zdrowia dziecka. Nauczyciel wychowawca przekaże je rodzicowi w formie elektronicznej.

2020-05-18
Powrót do szkoły
Powrót do szkoły

Szanowni Państwo 

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkóły. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą nam w bezpieczny sposób zorganizować pracę.

Kalendarz najważniejszych zmian wygląda następująco:

od 18 maja br.:

 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;

Od 1 czerwca br.:

 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami proszę zapoznać z nimi również uczniów. 


Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

3.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

4.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

5.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

2020-03-22
Nauczanie Zdalne
Nauczanie Zdalne

Wprowadzono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. 

Zgodnie z nowymi przepisami, nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku klas 0 i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Na podstawie Zarządzenia 39/2019/2020 Dyrektora Szkoły wprowadza się szereg zmian w funkcjonowaniu szkoły. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej przerwa w uczęszczaniu do szkoły obowiązuje do 08.04.2020 r.

Dokładne informacje prześlę Państwu za pomocą dziennika elektronicznego. Bardzo proszę śledźcie informacje, które będziecie na bieżąco otrzymywać od wychowawców czy nauczycieli....

2020-03-11
Zajęcia odwołane
Zajęcia odwołane

DROGI RODZICU


Decyzją MEN od dnia 12.03.2020 do dnia 25.03.2020 zajęcia zostają odwołane.

Więcej informacji w zakładce informacje dla rodziców.

Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego i uświadomienie podopiecznym, że przerwę w zajęciach powinni wykorzystać do samodzielnej nauki, współpracy z nauczycielami on-line, chociażby drogą meilową, jak również  przy wykorzystaniu platformy Epodręczniki.pl

Znalezione obrazy dla zapytania: koronawirus

 

 

 

 

 

 

 

2020-03-10
Mistrzostwa Powiatu w mini siatkówce.
Mistrzostwa Powiatu w mini siatkówce.

Pod opieką mgr Agnieszki Nowak uczennice Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych mistrzyniami powiatu nowosądeckiego w piłce siatkowej. W turnieju brały udział reprezentacje szkół podstawowych wyłonione w zawodach międzygminnych.

9.03.2020 r. w Starym Sączu w Szkole Podstawowej nr 1 został rozegrany turniej piłki siatkowej w ramach Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego w Siatkówce Dziewcząt – „czwórki”-rocznik 2007 i młodsze, w którym rywalizowały cztery zespoły:

SP Biczyce Dolne,

SP nr 1 Grybów,

 SP nr 1 Piwniczna Zdrój ,

SP nr 2 Krynica Zdrój.

Szkoła w Biczycach wygrała wszystkie spotkania i zajęła I miejsce. Wyniki rozegranych meczy szkoły z Biczyc Dolnych:

SP Biczyce- SP Krynica 2:0;

SP Biczyce- SP Grybów 2:0;

SP Biczyce- SP Piwniczna 2:1.

Szkołę reprezentowały uczennice: Isabella Koziara, Marta Lipka, Oliwia Lorek, Wiktoria Plata, Katarzyna Fałowska, Julia Jawor, Wanessa Janór, Emilia Uryga, Julia Jaworska, Patrycja Zaryczny i Józefina Lentas.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Isabelia Koziara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-03-07
Mistrzostwa powiatu -ćwierćfinał
Mistrzostwa powiatu -ćwierćfinał

W dniu 5.03.2020r. w naszej szkole, odbył się Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców klas V-VI.  W kategorii dziewcząt, mecze rozegrały 4  drużyny: SP Biczyce Dolne, SP Łososina Dolna, SP Brzezna i SP Kamionka Wielka. W kategorii chłopców grały 3 drużyny: SP Januszowa, SP Michalczowa i SP Kamionka Wielka. Dziewczyny z Biczyc Dolnych pokonały Łososinę Dolną 2:0, Brzeznę 2:0 oraz Kamionkę Wielką 2:0

Wyniki zawodów: dziewczęta; 

1 miejsce SP Biczyce Dolne,

2 miejsce SP  Łososina Dolna 

3 miejsce Kamionka Wielka,

 

wyniki chłopców;

1 miejsce Michalczowa,

2 miejsce Januszowa 

3 miejsce Kamionka Wielka.

Drużyna dziewcząt naszej szkoły będzie reprezentować Gminę na turnieju powiatowym w Starym Sączu.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-02-14
Mistrzostwa Gminy w narciarstwie zjazdowym
Mistrzostwa Gminy w narciarstwie zjazdowym

W dniu 14 lutego 2020  r. na Stacji Narciarskiej Cieniawa - ski odbyły się Mistrzostwa Gminy Chełmiec w Narciarstwie Alpejskim.

W zawodach wzięli udział uczniowie klas I –VIII z naszej szkoły: Bąk Antoni, Popiela Miłosz, Maleczek Maja, Tokarczyk Arkadiusz, Król Filip, Tokarczyk Patryk, Uryga Emila, Stawiarska Tatiana, Mikulec Natalia, Lentas Józefina, Kossakowski Wojciech.

Uczniowie rywalizowali w 3 kategoriach z podziałem na chłopcy i dziewczęta  tj. kl 1-4, kl 5-6, kl 7-8

Wyniki:

I miejsce w kategorii chłopcy klasy 1-4 : Popiela Miłosz

VI miejsce w kategorii chłopcy klasy 1-4 : Tokarczyk Arkadiusz

XIII miejsce w kategorii chłopcy klasy 1-4 : Bąk Antoni

XVII miejsce w kategorii chłopcy klasy 1-4 : Król Filip

XXI miesce w kategorii dziewczęta klasy 1-4: Maleczek Maja

II miejsce w kategorii chłopcy klasy  5-6 : Tokarczyk Patryk

XVII miejsce w kategorii chłopcy klasy  5-6 : Kossakowski Wojciech

III miejsce w kategorii dziewczęta klasy 5-6 : Mikulec Natalia

IV miejsce w kategorii dziewczęta klasy 5-6: Stawiarska Tatiana

IX miejsce w kategorii dziewczęta klasy 5-6 :Uryga Emilia

VIII miejsce w kategorii dziewczęta klasy 7-8 : Lentas Józefina

Pierwsza szóstka w każdej kategorii uzyskała awans do Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego w Narciarstwie Alpejskim,

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia podczas kolejnych etapów.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-02-12
I Mistrzostwa Powiatu Nowsądeckiego w pływaniu
I Mistrzostwa Powiatu Nowsądeckiego w pływaniu

Wielkim sukcesem zakończyły się I powiatowe zawody pływackie szkół podstawowych w pływaniu. Zawody odbyły się 12.02.2020 r. na obiektach AquaCentrum Chełmiec, a organizatorem zawodów byla SP w Świniarsku. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się wzorowo i dwójka z nich będzie reprezentować powiat na zawodach wojewódzkich, które odbędą się w Myślenicach 20.02.2020r..

   Kategoria dziewcząt rocznik 2010-2012

   I miejsce Anna Majewska klasa III   czas 23,30 awans

   VI miejsce Martyna Rusyniak klasa III   czas 27,38

   Kategoria chłopców rocznik 2007-2009

   III miejsce Michał Piszczek klasa VII  czas 36,88  awans

   Kategoria chłopców rocznik 2005-2006

   V miejsce Szymon Duda klasa VIII  czas 43,36

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-01-22
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka

W dniu 22.01.2020 r.  jak co roku klasa 0 zaprosiła swoich najbliższych - Babcie i Dziadków, na przedstawienie, aby im podziękować i życzyć dużo zdrowia i uśmiechów. Występ jasełkowy cieszył się niezwyklym zainteresowaniem. Do życzeń dołączyla rownież szkoła ...Są Państwo dla swoich wnuków wyjątkowymi osobami, na pewnym etapie życia czasem i najważniejszymi, cierpliwymi słuchaczami i prawdziwymi przyjaciółmi. Towarzyszycie swoim wnukom, poświęcając swój czas, okazując życzliwość, oraz dzieląc się życiowym doświadczeniem i mądrością, stają się Państwo przewodnikami na drodze ku dorosłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-12-21
Szkolne jasełka
Szkolne jasełka

Boże Narodzenie to czas magii, radości i miłości. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na te święta. 20 grudnia w atmosferę świat Bożego Narodzenia naszą szkołę wprowadzili uczniowie klasy II pod okiem P. K. Kotlarz oraz ks. B. Tokarza  przedstawiając jasełka. Dzieci w przepięknych strojach mogły kolejny raz ukazać wszystkim historie Maryi i Józefa. Sceny z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców oraz aniołów były przeplatane kolędami.  Po części artystycznej odbyło się wspólne kolędowanie, a w klasach podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie najszczersze życzenia.
 

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz stronę: « < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 > »