Jak zalatwić sprawę - pobierz: doc

 Znalezione obrazy dla zapytania kontakt

Szkoła Podstawowa im. s. Czesławy Lorek 

Biczyce Dolne 30

33-395 Chełmiec

Telefon:   (0-18)  548-03-80    

Fax:         (0-18)  548-03-80    


 E-mail: 
          Sekretariat:    spbiczyce@wp.pl
          Biblioteka:      spbiczyceb@wp.pl

Znalezione obrazy dla zapytania kontakt 
Dyrektor placówki
przyjmuje strony
 
czwartek         08.00 -   09.00
 

Pedagog szkolny
przyjmuje strony
 
poniedziałek          10.40 - 11.25
środa                     8.50 -  10.30
czwartek                8.00 -  13.20

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SP BICZYCE DOLNE

spbiczyce/SkrytkaESP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne sa ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

 

Oferty pracy w Szkole Podstawowej w Biczycach 

 Znalezione obrazy dla zapytania ofert pracy

BIP