Kadra Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych
           
        Dyrektor Szkoły - mgr Rafał Majewski

 Nauczyciele SP w Biczycach Dolnych oraz nauczane przedmioty:
 • mgr Monika Dudek - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Jadwiga Jachimczyk - język polski, historia
 • ks. mgr Krzysztof Prokop - religia
 • mgr Małgorzata Leszczyńska - język angielski
 • mgr Agnieszka Kalarus - język angielski - zastępstwo
 • mgr Rafał Majewski - wychowanie fizyczne
 • mgr Justyna Majewska - edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, biblioteka
 • mgr Agnieszka Pociecha - edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 • mgr Kornelia Kotlarz- edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Jolanta Paciej - edukacja wczesnoszkolna w oddziale zerowym
 • mgr Joanna Rymarczyk - świetlica, rewalidacja, edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 • mgr Dorota Kośkiewicz - język polski, biblioteka, terapia pedagogiczna, logopedia, wychowanie do życia w  rodzinie
 • mgr Renata Tobiasz - chemia
 • mgr Joanna Woch - historia, wos
 • dr Grzegorz Krzak - edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Ryszard Ogórek - matematyka, informatyka, fizyka
 • mgr Agnieszka Nowak - wychowanie fizyczne
 • mgr Natalia Rogowska - język angielski, plastyka, muzyka, pedagog szkolny
 • ks. mgr Bogusław Tokarz - religia
 • mgr Krzysztof Zieliński - język niemiecki, informatyka
 • mgr Beata Żak - matematyka, geografia, doradztwo zawodowe
 • mgr Kinga Mróz - edukacja wczesnoszkolna w oddziale zerowym
 • mgr Krzysztof Lachor - technika
 Wychowawcy klas Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych
 • Klasa 0:      mgr Kinga Mróz / mgr Jolanta Paciej   
 • Klasa I:       mgr Justyna Majewska
 • Klasa II:      mgr Agnieszka Pociecha
 • klasa III:     mgr Kinga Mróz
 • klasa IV:      mgr Agnieszka Kalarus
 • klasa  V:      mgr Dorota Kośkiewicz
 • Klasa VI:      mgr Agnieszka Nowak
 • Klasa VIIa:   mgr Natalia Rogowska
 • Klasa VIIb:   mgr Beata Żak
 • Klasa VIII:    mgr Jadwiga Jachimczyk
Sekretariat
 • Elżbieta Nemeczek

Pracownicy administracji i obsługi

 • Renata Wojsław
 • Aneta Jacak
 • Ewa Legutko
 • Lidia Mordarska
 • Leszek Sejud