SZANOWNI RODZICE


                                                                                                                                

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

„Tropiciele”. Sześciolatek

 *Karty pracy cz.1-4    

 *Piszę i liczę

 *Książka do czytania

  *Wycinanka    

 Autor: Praca zbiorowa   wyd. Wsip

 ( książki są zamówione w wydawnictwie dla całej grupy i mają przyjść  w czerwcu – rodzice będą się na nie składać we wrześniu)

Religia -Jesteśmy Dziećmi Boga". Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0. Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2015.

j. angielski - Tiger & Friends Starter Carol Read, Mark Ormerod, Anna Parr-Modrzejewska

 Wyd. Macmillan  -  OPCJONALNIE, JESLI RODZICE WYRAŻĄ ZGODĘ

 

Wykaz podręczników w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych

w roku szkolnym 2020/2021

Klasa I   „Nowi Tropiciele” wyd. WSiP

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

*Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

*Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

            - Religia " Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa". Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy I szkoły podstawowej. Wydawnictwo Gaudium , Lublin 2012.

             - Język angielski: „Tiger & Friends 1”  podręcznik + ćwiczenia autorzy:  Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro wyd. Macmillan MEN 1051/1/2019 

 

Klasa II   „Nowi Tropiciele” wyd. WSiP

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Aldona Danielewicz-Malinowska, Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

*Karty ćwiczeń (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

*Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa 

          -  Religia -  "Kochamy Pana Jezusa". Podręcznik nr AZ-12-01/10/LU-3/13  dla klasy II Szkoły Podstawowej pod rekadcją ks. Piotra Goliszka, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2013

          -  Język angielskiTiger 2 Podręcznik + ćwiczenia, autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro, MEN 836/2/2018

 

Klasa III      – „Nowi Tropiciele” wyd. Wsip

   *Podręczniki (5 części) – praca zbiorowa, autorzy: A.Banasiak, A.Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, J.Hanisz,     A.Kamińska, R.Kamiński, E.Kłos, W.Kofta, B.Nadarzyńska

   *Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

   *Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa 

          - Religia - „Przyjmujemy Pana Jezusa – kl. III, wyd. Gaudium Lublin   AZ-13-01/10-LU-4/14   red. Ks. Piotr Goliszek

         - Język angielski„Tiger 3” Podręcznik + ćwiczenia; autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

MEN 836/3/2019

 

Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  na rok szkolny 2020/2021

Kl. IV

1. „ Matematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja C  , nr w wykazie MEN: 780/1/2017

2. Przyroda – „Tajemnice przyrody” - Nowa Era - podręcznik do przyrody do klasy IV SP. M. Marko-Worłowska, F.Szlajfer, J. Stawarz  Nr 863/20179/z1

3. . J. angielski „Brainy” kl.4 (podręcznik + ćwiczenia – wersja 2020) wyd. Macmillan;  autor podręcznika: Nick Beare,       

     autorka zeszytu ćwiczeń: K. Stannett    Nr 831/1/2017

4. Język polski – „Miedzy nami” klasa 4 -podręcznik  do języka polskiego+ zeszyt ćwiczeń. Agnieszka Łuczak,  Anna Murdzek , Kamila Krzemieniewska –Kleban Wydawnictwo GWO  Nr w wykazie MEN: 867/1/2017

5. Historia „Wczoraj i dziś” klasa 4– podręcznik do historii + zeszyt ćwiczeń.;Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk- Fertsch, Grzegorz Wojciechowski , wyd. Nowa Era, Nr w wykazie MEN  877/1/2020/z1             

6. Technika- „Jak to działa”  podr. do techniki  kl IV Nowa Era SP. M i L Łabecki   Nr 295/1/2017  

7. Muzyka     „Lekcja muzyki"- podręcznik do klasy IV SP, M. Gromek,   G. Kilbach  Wydawnictwo Nowa Era Nr 852/1/2017 

8. Plastyka     „Do dzieła”- podręcznik do plastyki do klasy IV SP.- wyd. Nowa Era   J. Lukas, K. Onak  Nr 903/1/2017 

9. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o,  Nr:  806/1/2020/z1

10. Religia „Jestem chrześcijaninem” kl. IV  wyd. Gaudium – Lublin Nr   AZ -21-01/10-LU -1/12     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

11. Wychow. do życia w rodzinie: "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

Kl. V

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   Nr  780/2/2018 

2. Biologia  - "Puls życia"  M. Sęktas, J. Stawarz, Wyd. Nowa Era Nr 884/1/2018 

3. Geografia- Planeta Nowa 5, Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Nr dopuszczenia 906/1/2018

4. Plastyka  „Do dzieła” -  kl. V SP. - wyd. Nowa Era -    J. Lukas, K. Onak    Nr 903/2/2018

6. Muzyka  "  Lekcja muzyki" kl.V  wyd. Nowa Era  M.Gromek, G.Kilbach Nr 852/2/2018

7.J. angielski „Brainy” kl. V SP  (podręcznik+ćwiczenia) wyd. Macmillan, autorzy: N. Beare, K. Stannett

 nr. MEN 831/2/2018

8. J. Polski  „Między nami” klasa 5 – A. Łuczak, A. Murdzek - podręcznik. do języka polskiego + zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo GWO   Nr w wykazie MEN: 867/2/2018                     

9. Historia  Wczoraj i dziś. Klasa 5 Grzegorz Wojciechowski- Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń Nr dopuszczenia 877/2/2018

10. Technika  „Jak to działa” kl.V SP. Nowa Era M. i Ł. Łabecki  Nr 295/2/2018

11. Wychow. do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

12. Religia „Wierzę w Boga” kl. V wyd. Gaudium – Lublin  Nr   AZ -22-01/10-LU-2/13     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

13.  Informatyka     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o. Nr:  806/2/2018

 

Kl. VI

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki ,wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   nr w wykazie MEN: 906/2/2019

2. Biologia   "Puls życia" kl. VI J.Stawarz Wyd. Nowa Era Nr 844/2/2019

3. Plastyka   - Do dzieła” -podręcznik do plastyki do kl. VI SP. - wyd. Nowa Era    -    J. Lukas, K. Onak

              Nr 903/3/2018

4. Muzyka    - "Lekcja muzyki"- podręcznik do kl.VI SP. - wyd. Nowa Era -M.Gromek, G.Kilbach  Nr 852/3/2019                          

5. J. angielski „Brainy” kl. VI SP (podręcznik + ćwiczenia) wyd. Macmillan; autorzy: N. Beare, Nr MEN 831/3/2019      

6. J. Polski „Między nami” klasa 6 – A. Łuczak, A. Murdzek - podręcznik do języka polskiego. + zeszyt ćwiczeń– Wydawnictwo GWO Nr 867/3/2019                                                              

7. Historia  Wczoraj i dziś. Klasa 6 -Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Podręcznik do historii do szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń    Nr 877/3/2019

8. Technika  „Jak to działa” - podręcznik do techniki  kl.VI SP.  Nowa Era M. i Ł. Łabecki    Nr dop. 295/3/2019

9. Religia. „Wierzę w Kościół” kl. VI wyd. Gaudium – Lublin Nr   AZ -23-01/10-LU-2/14     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

10. Informatyka     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/3/2019

11. Wychow. do życia w rodzinie "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 6 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

12. Geografia – Planeta Nowa 6, Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autor: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński, nr dopuszczenia: 906/2/2019 

 

Kl. VII

1. J. Polski  "Między nami  klasa 7" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka Nr w wykazie MEN: w trakcie realizacji

2. Historia Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy 7+ zeszyt ćwiczeń;   Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow ; wyd. Nowa Era,   Nr dopuszczenia    877/4/2020/z1

3. Biologia -"Puls Życia" - podręcznik dla kl. VII SP. M. Jefimow,  wyd.Nowa Era  Nr 844/3/2020/z1

4J. angielski  „Repetytorium Ósmoklasisty cz. 1” (wersja dwuczęściowa), autorzy książki ucznia: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, autor zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska, Wydawnictwo: Macmillan, Nr 1100/1/2020 

5.  J. niemiecki Tytuł   Deutschtourfit 7. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: 1096/1/2020 . Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Deutschtourfit. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6.  Matematyka Matematyka  z plusem 7, podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k  Nr: 780/4/2017

8. Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa” podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał , nr dopuszczenia  906/3/2019/z1

9. Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.  Nr dopuszczenia 785/1/2017  + Zeszyt ćwiczeń Chemia Nowej  Ery 7 

10. Fizyka Spotkania z fizyką Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska, wyd. Nowa Era,  nr  dopuszczenia 885/1/2017

11. Plastyka -"Do dzieła"- podr. do plastyki dla kl. VII SP. M. Ipczyńska, N.Mrozkowiak,   wyd. Nowa  Era Nr 903/4/2020/z1

12. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/4/2020/z1

13. Muzyka   - "Lekcja muzyki" - podręcznik do kl. VII SP. M.Gromek,  G.Kilbach wyd. Nowa  Era Nr 852/4/2020/z1       

14. Religia   AZ-31-01/10-PO-1/11 Spotkanie ze słowem re. P. Mąkosa wyd. Gaudium Lublin

15. W do ż w r  "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 7 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

 

Kl. VIII

1. J. Polski  "Między nami klasa 8" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska -Kleban, Agnieszka Suchowierska,  Nr w wykazie MEN: 867/5/2018

2. Historia  –„ Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy 8;  Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska; wyd.  Nowa Era  Nr dopuszczenia  877/5/2018

3. Biologia -"Puls Życia" -  B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas Nowa Era Nr 844/3/2018

4.  J. angielski  „Repetytorium ósmoklasisty” podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 8; autorzy podręcznika: Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus  autorzy zeszytu ćwiczeń: Anita Lewicka, Richard Cowen, Arek Tkacz, Angela Bandis, Renata Ranus  Wydawnictwo: Pearson Nr MEN 926/2018

5. J. niemiecki

Tytuł   Meine Deutschtour 8. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: 838/2/2018. Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Meine Deutschtour. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6. Matematyka Matematyka  z plusem 8, podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k  Nr: 780/5/2018

8. Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa 8”podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert 906/4/2018

9. Chemia Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy  ósmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.

  Nr dopuszczenia 785/1/2017 + Zeszyt  ćwiczeń Chemia Nowej Ery  8

10. Fizyka z plusem 8, podręcznik dla KLASY VIII szkoły podstawowej,  Krzysztof Horodecki  Artur Ludwikowski Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k   Nr: 824/2/2018

11. Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/5/2018          

12. Religia   AZ-31-01/10-PO-1/11 Spotkanie ze słowem re. P. Mąkosa wyd. Gaudium Lublin

13. W do ż w r  "Wędrując ku dorosłości" Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 8 szkoły podstawowej. Teresa Król, wydawnictwo Rubikon

14. Wos „Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej; Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia – Maćkowska, Tomasz Maćkowski;  wyd.  Nowa Era;   numer dopuszczenia 874/2017

Klasa VIII - brak muzyki i plastyki

 

 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020


Wykaz podręcznika klasy "0" Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych w roku szkolnym 2019/2020  

 

„Tropiciele”. Sześciolatek

*Karty pracy cz.1-4     *Piszę i liczę    *Książka do czytania    *Wycinanka    Autor: Praca zbiorowa   wyd. Wsip

 Religia -Jesteśmy Dziećmi Boga". Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0. Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2015.

j. angielski - Incredible English Starter, Sarah Phillips, Peter Redpath, Mary SlatteryMichaela Morgan, Kirstie Grainger

 

Wykaz podręczników w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych w roku szkolnym 2019/2020 

Klasa I   „Nowi Tropiciele” wyd. WSiP

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

*Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

*Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

Religia " Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa". Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy I szkoły podstawowej. Wydawnictwo Gaudium , Lublin 2012.

Język angielski: „Tiger 1”  podręcznik + ćwiczenia, autorzy:  Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro,  wyd. Macmillan MEN 836/1/2017  

 

Klasa II   „Nowi Tropiciele” wyd. Wsip

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

*Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

*Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

Religia -  "Kochamy Pana Jezusa". Podręcznik nr AZ-12-01/10/LU-3/13  dla klasy II Szkoły Podstawowej pod rekadcją ks. Piotra Goliszka, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2013

Język angielskiTiger 2 Podręcznik + ćwiczenia, autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro, MEN 836/2/2018

  

Klasa III      – „Nowi Tropiciele” wyd. Wsip

 *Podręczniki (5 części) – praca zbiorowa, autorzy: A.Banasiak, A.Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, J.Hanisz,     A.Kamińska, R.Kamiński, E.Kłos, W.Kofta, B.Nadarzyńska

 *Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

 *Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

Religia - „Przyjmujemy Pana Jezusa – kl. III, wyd. Gaudium Lublin  AZ-13-01/10-LU-4/14   red. Ks. Piotr Goliszek

Język angielski„Tiger 3” Podręcznik + ćwiczenia; autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro MEN 836/3/2019

  

Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  na rok szkolny 2019/2020 

Kl. IV

„Matematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja C  , nr w wykazie MEN: 780/1/2017

Przyroda – „Tajemnice przyrody” - Nowa Era - podręcznik do przyrody do klasy IV SP. M. Marko-Worłowska, F.Szlajfer, J. Stawarz  Nr 863/2017

J. angielski „Brainy”  (podręcznik+ćwiczenia) wyd. Macmillan;  autor podręcznika: Nick Beare, autorka zeszytu ćwiczeń: K. Stannett    Nr 831/1/2017

Język polski – „Miedzy nami” klasa 4 -podręcznik  do języka polskiego+ zeszyt ćwiczeń. Agnieszka Łuczak,  Anna Murdzek , Kamila Krzemieniewska –Kleban Wydawnictwo GWO  Nr w wykazie MEN: 867/1/2017

Historia –„Wczoraj i dziś” klasa 4– podręcznik do historii + zeszyt ćwiczeń. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk- Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Nowa Era Nr w wykazie MEN  877/1/2017   

Technika- „Jak to działa”  podr. do techniki  kl IV Nowa Era SP. M i L Łabecki   Nr 295/1/2017 

Muzyka     „Lekcja muzyki"- podręcznik do klasy IV SP, M. Gromek, G. Kilbach  Wydawnictwo Nowa Era Nr 852/1/2017

Plastyka     „Do dzieła”- podręcznik do plastyki do klasy IV SP.- wyd. Nowa Era   J. Lukas,   K. Onak  Nr 903/1/2017 

Zajęcia komputerowe     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o,  Nr:  806/1/2017

Religia „Jestem chrześcijaninem” kl. IV  wyd. Gaudium - Lublin Nr   AZ -21-01/10-LU -1/12 red. ks. Ks. Waldemar Janiga

Wychow. do życia w rodzinie: „ Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej,T. Król,  wydawnictwo Rubikon

  

Kl. V

MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   Nr  773/2/2016

Biologia  - "Puls życia"  M. Sęktas, J. Stawarz, Wyd. Nowa Era Nr 884/1/2018

Geografia- Planeta Nowa 5, Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej Autor: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Nr dopuszczenia 906/1/2018

Plastyka  „Do dzieła” -  kl. V SP. - wyd. Nowa Era -    J. Lukas, K. Onak    Nr 903/2/2018

Muzyka  "  Lekcja muzyki" kl.V  wyd. Nowa Era  M.Gromek, G.Kilbach Nr 852/2/2018

J. angielski „Brainy” kl. V SP  (podręcznik+ćwiczenia) wyd. Macmillan, autorzy: N. Beare, K. Stannett nr. MEN 831/2/2018

J. Polski  „Między nami” klasa 5 – A. Łuczak, A. Murdzek - podręcznik. do języka polskiego + zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo GWO   Nr w wykazie MEN: 867/2/2018

Historia Wczoraj i dziś. Klasa 5 Grzegorz Wojciechowski- Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń Nr dopuszczenia 877/2/2018

Technika  „Jak to działa” kl.V SP. Nowa Era M. i Ł. Łabecki  Nr 295/2/2018

Wychow. do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. T. Król –dla uczniów kl. V-VI szkoły podstaw. – wyd. RUBIKON   Nr 189/99

Religia „Wierzę w Boga” kl. V wyd. Gaudium – Lublin Nr   AZ -22-01/10-LU-2/13     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

 Zajęcia komputerowe     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o. Nr:  806/2/2018

  

Kl. VI

MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki ,wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   nr w wykazie MEN: 773/3/2016

Biologia   "Puls życia" kl. VI J.Stawarz Wyd. Nowa Era Nr 844/2/2019

Plastyka   - Do dzieła” -podręcznik do plastyki do kl. VI SP. - wyd. Nowa Era    -    J. Lukas, K. Onak Nr 903/3/2018

Muzyka    - "Lekcja muzyki"- podręcznik do kl.VI SP. - wyd. Nowa Era -M.Gromek, G.Kilbach  Nr 852/3/2019                      

J. angielski „Brainy” kl. VI SP (podręcznik + ćwiczenia) wyd. Macmillan; autorzy: N. Beare, Nr MEN 831/3/2019

J. Polski „Między nami” klasa 6 – A. Łuczak, A. Murdzek - podręcznik do języka polskiego. + zeszyt ćwiczeń– Wydawnictwo GWO Nr w trakcie procedur MEN

 Historia  Wczoraj i dziś. Klasa 6 -Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Podręcznik do historii do szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

Technika  „Jak to działa” - podręcznik do techniki  kl.VI SP.  Nowa Era M. i Ł. Łabecki    Nr dop. 295/3/2019

Religia. „Wierzę w Kościół” kl. VI wyd. Gaudium – Lublin Nr   AZ -23-01/10-LU-2/14     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

Zajęcia komputerowe     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/3/2019

Wychow. do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. T. Król, M. Guziak-Nowak, G. Węglarczyk Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej.  wyd. RUBIKON 

Geografia – Planeta Nowa 6, Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Autor: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński, nr dopuszczenia: 906/2/2019

  

Kl. VII

J. Polski  "Między nami  klasa 7" (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka Nr w wykazie MEN: 867/4/2017

Historia  –„Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy 7- Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow Nowa Era Nr MEN 877/4/2017

Biologia -"Puls Życia" - podręcznik dla kl. VII SP. M. Jefimow,  wyd.Nowa Era  Nr 844/4/2017

J. angielski  „All clear” podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 7; autorzy podręcznika: P. Howarth, P. Reilly, D. Morris; autorka zeszytu ćwiczeń: C. Smith  Wydawnictwo: Macmillan

J. niemiecki Tytuł   Meine Deutschtour 7. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: 838/1/2017 . Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Meine Deutschtour. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

Matematyka Matematyka  z plusem 7, podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowejZofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp.  Nr: 780/4/2017

Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa”podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał , nr dopuszczenia  906/3/2017

Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin. Nr dopuszczenia 785/1/2017  + Zeszyt ćwiczeń Chemia Nowej  Ery 7

Fizyka z plusem 7, podręcznik dla KLASY VII szkoły podstawowej, Krzysztof Horodecki  Artur Ludwikowski Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k  Nr: 824/1/2017

Plastyka -"Do dzieła"- podr. do plastyki dla kl. VII SP. M. Ipczyńska, N.Mrozkowiak, wyd. Nowa  Era Nr 903/4/2017

Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/4/2017

Muzyka   - "Lekcja muzyki" - podręcznik do kl. VII SP. M.Gromek,  G.Kilbach wyd. Nowa  Era Nr 852/4/2017             

Religia   AZ-31-01/10-PO-1/11 Spotkanie ze słowem re. P. Mąkosa wyd. Gaudium Lublin

W do ż w r  „Wędrując ku dorosłości.”  Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, red. T. Król,  wydawnictwo Rubikon

 

Kl. VIII

J. Polski  "Między nami klasa 8" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska -Kleban, Agnieszka Suchowierska, Nr w wykazie MEN: 867/5/2018

Historia  –„Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla klasy 8  Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska Nowa Era Nr MEN 877/5/2018

Biologia -"Puls Życia" -  B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas Nowa Era Nr 844/3/2018

J. angielski  „Repetytorium ósmoklasisty” podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 8; autorzy podręcznika: Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus  autorzy zeszytu ćwiczeń: Anita Lewicka, Richard Cowen, Arek Tkacz, Angela Bandis, Renata Ranus  Wydawnictwo: PearsonNr MEN 926/2018

J. niemiecki Tytuł   Meine Deutschtour 8. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: 838/2/2018. Autor Ewa Kościelniak Walewska Ćwiczenia: Meine Deutschtour. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

Matematyka Matematyka  z plusem 8, podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k Nr: 780/5/2018

Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa 8”podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert 906/4/2018

Chemia Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy  ósmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin. Nr dopuszczenia 785/1/2017 + Zeszyt  ćwiczeń Chemia Nowej Ery  8

Fizyka z plusem 8, podręcznik dla KLASY VIII szkoły podstawowej, Krzysztof Horodecki  Artur Ludwikowski Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k   Nr: 824/2/2018

Informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII Grażyna Koba, wyd. Migra  Sp. z o. o Nr: 806/5/2018

Religia   AZ-31-01/10-PO-1/11 Spotkanie ze słowem re. P. Mąkosa wyd. Gaudium Lublin

W do ż w r  „Wędrując ku dorosłości.”  Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, red. T. Król,  wydawnictwo Rubikon

wos  „Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla sp  Nowa Era

Klasa VIII - brak muzyki i plastyki

 

 

 

 


Wykaz podręcznika wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  w roku szkolnym 2018/2019 

Plac Zabaw

  • Karty pracy cz.1-4    
  • Księga zabaw z literami
  • Wyprawka
  • Alfabet  Autor: Praca zbiorowa   wyd. Wsip

 Religia -  Jesteśmy Dziećmi Boga". Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0. Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 2015.  

j. angielski - Incredible English Starter, Sarah Phillips, Peter Redpath, Mary SlatteryMichaela Morgan, Kirstie Grainger Wyd. Oxford  -  OPCJONALNIE, JESLI RODZICE WYRAŻĄ ZGODĘ

  

Wykaz podręczników w klasach I – III Szkoły Podstawowej w Biczycach     Dolnych   w roku szkolnym 2018/2019

Klasa I   „Nowi Tropiciele” wyd. Wsip

*Podręczniki (5 części) - autorzy: Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

*Karty pracy (5 części) – autorzy: praca zbiorowa

*Karty matematyczne (5części) – autorzy: praca zbiorowa

Religia " Jesteśmy Rodziną Pana Jezusa". Podręcznik do nauki religii dla ucznia klasy I szkoły podstawowej. Wydawnictwo Gaudium , Lublin 2012.

Język angielski: „Tiger 1”  podręcznik + ćwiczenia, autorzy:  Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro,  wyd. Macmillan MEN 836/1/2017

Klasa II  „Nowi Tropiciele” wyd. Wsip

*Podręczniki (5 części) - autorzy: A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanisz, MEN: 815/2/2018, 815/4/2018

*Karty ćwiczeń (5 części)

*Karty matematyczne (5części)

 Religia -  "Kochamy Pana Jezusa". Podręcznik nr AZ-12-01/10/LU-3/13  dla klasy II Szkoły Podstawowej pod rekadcją ks. Piotra Goliszka, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2013 

Język angielski ;  Tiger 2 Podręcznik + ćwiczenia, autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro, MEN 673/3/2016

Klasa III a,b   wyd. Wsip 

„Tropiciele”: Podręcznik klasa 3: cz. 1-5, Karty Ćwiczeń klasa 3: cz. 1-5, Matematyka klasa 3, cz. 1-5 wyd. WSiP.

Religia - „Przyjmujemy Pana Jezusa – kl. III, wyd. Gaudium Lublin . AZ-13-01/10-LU-4/14   red. Ks. Piotr Goliszek

Język angielski -   Tiger 3 Podręcznik + ćwiczenia, autorzy: Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro, MEN 673/3/2016

 

Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych  na rok szkolny 2018/2019 

Kl. IV 

1. „ Matematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja C  , nr w wykazie MEN: 780/1/2017

2. Przyroda – „Tajemnice przyrody” - Nowa Era - podręcznik do przyrody do klasy IV SP.M.Marko-Worłowska,F.Szlajfer,J. Stawarz 

3. J. angielski „Brainy”  (podręcznik+ćwiczenia) wyd. Macmillan;  autor podręcznika: Nick Beare,  autorka zeszytu ćwiczeń: K. Stannett    Nr 831/1/2017 

4. Język polski – „Miedzy nami”  -podręcznik  do języka polskiego+ zeszyt ćwiczeń. Nowa szkoła podstawowa . Agnieszka Łuczak,  Anna Murdzek , Kamila Krzemieniewska –Kleban Wydawnictwo GWO  Nr 867/1/2017      

5. Historia –„Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii + zeszyt ćwiczeń. Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk- Fertsch, Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era Nr 877/1/2017

6. Technika- „Jak to działa”  podr. do techniki  kl IV Nowa Era SP. M i L Łabecki    

7. Muzyka     „Lekcja muzyki"- podręcznik do klasy IV SP, M. Gromek,  G. Kilbach  Wyd. Nowa Era

8. Plastyka     „Do dzieła”- podręcznik do plastyki do klasy IV SP.- wyd. Nowa Era   J. Lukas, K. Onak   

9. Zajęcia komputerowe     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV Grażyna Koba, wyd. Migra 2017,  Nr dopuszczenia 806/1/2017

10. Religia „Jestem chrześcijaninem” kl. IV  wyd. Gaudium – Lublin  Nr   AZ -21-01/10-LU -1/12     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

11. Wychow. do życia w rodzinie: „ Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej,T. Król,  wydawnictwo Rubikon

Kl. V

1. Matematyka Matematyka z plusem 5. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, wyd.GWO

2. Biologia  - "Puls Życia klasa 5": M. Sęktas, J. Stabarz, wyd. Nowa Era, Nr dop. 844/1/2018           

3. Plastyka  „Do dzieła ! 5”: J. Lukas, K. Onak,  wyd. Nowa Era, Nr dop. 903/2/2018

4. Muzyka  " Lekcja muzyki 5": M.Gromek, G.Kilbach, wyd. Nowa Era,  Nr dop.  852/2/2018

5.J. angielski „ Brainy” 5 (książka ucznia i zeszyt ćwiczeń do klasy 5) wyd. Macmillan;  autor książki ucznia: Nick Beare, autorka zeszytu ćwiczeń: K. Stannett    Nr 831/2/2018

6. J. Polski  „Między nami” – A. Łuczak, A. Murdzek – podręcznik  do języka  polskiego + zeszyt ćwiczeń. Nowa szkoła podstawowa – GWO Nr 867/2/2018                    

7. Historia .Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń. Grzegorz Wojciechowski. Nowa Era Nr 877/2/2018

8. Geografia Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz , wyd.Nowa Era                   

9. Technika  „Jak to działa ? 5”: M. i Ł. Łabecki, wyd. Nowa Era, Nr dop. 295/2/2018

10. Wychowanie do życia w rodzinie „ Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej, Teresa Król,  wydawnictwo Rubikon

11. Religia „Wierzę w Boga” kl. V wyd. Gaudium – Lublin.  Nr   AZ -22-01/10-LU-2/13     red. ks. Ks. Waldemar Janiga

12.  Zajęcia komputerowe     Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V
Grażyna Koba, wyd. Migra 2018, 

Kl. VI

1. MatematykaMatematyka z plusem” – podręcznik.  Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki ,wyd. GWO.   Zeszyt  ćwiczeń: wersja  C   nr w wykazie MEN: 773/3/2016

2. Przyroda  Tajemnice przyrody  do kl.VI SP - wyd. Nowa Era -   J. Stawarz, F. Szlajfer, H. KowalczykNr 399/3/2014/2015

3. Plastyka   - Do dzieła” -podręcznik do plastyki do kl. VI SP. - wyd. Nowa Era - J. Lukas, K. Onak Nr 326/ 3/2011 /2015

4. Muzyka    - "Lekcja muzyki"- podręcznik do kl.VI SP. - wyd. Nowa Era -M.Gromek, G.Kilbach  Nr 589/3/2014/2015            

5. J. angielski Team up 3 (podręcznik + ćwiczenia) wyd. Oxford; autorzy: P. Bowen, D. Delaney, J. Quintana  Nr  682/3/2014/2015      

6. J. Polski „Między nami” – A. Łuczak, A. Murdzek - podr. do j. pol. + ćw. – G.W.O. Nowa wersja    Nr 445/3/2014              

7. Historia  „My i historia” kl VI . Olszewska.W. Surdyk-Fertsch Wyd. Szkolne  PWN  Zeszyt ćw. Klasy VI . Olszewska.W. Surdyk-Fertsch Wyd. Szkolne  PWN  . Nowa wersja   Nr 369/3/2013

8. Zaj. techniczne  „Jak to działa” - podręcznik do techniki  kl.VI SP.  Nowa Era M. i Ł. Łabecki   Nr dop. 295/3/2010/2016

9. Religia. „Wierzę w Kościół” kl. VI wyd. Gaudium – Lublin   Nr   AZ -23-01/10-LU-2/14  red. ks. Ks. Waldemar Janiga

10. Zajęcia komputerowe Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy 6 szkoły podstawowej  Michał Kęska, Nowa Era Spółka z o.o., 

11. Wychow. do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. T. Król –dla uczniów kl. V-VI szkoły podstaw. – wyd. RUBIKON   Nr 189/99

Kl. VII

1.   J. Polski  "Między nami 7" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (GWO) Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka   Nr w trakcie procedury MEN

2.  Historia  –„Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń.  Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow Nowa Era Nr 877/4/2017

3. Biologia -"Puls Życia": M. Jefimow,  wyd. Nowa Era, Nr dop. 844/4/2017

4.  J. angielski  „All clear” podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla klasy 7; autorzy podręcznika: P. 

 Howarth, P. Reilly, D. Morris; autorka zeszytu ćwiczeń: C. Smith  Wydawnictwo: Macmillan

5.  J. niemiecki Tytuł   Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa  Era Nr dopuszczenia: w trakcie realizacji. Autor Ewa Kościelniak Walewska

Ćwiczenia: Meine Deutschtour. Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era. Autor Ewa Kościelniak Walewska

6. Matematyka Matematyka  7  z plusem, podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej
     praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej GWO 2017

7. Geografia  Podręcznik: „Planeta Nowa”podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej;  Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert

8.  Chemia  Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin  Nr dopuszczenia 785/1/2017   Chemia Nowej Ery 7 - zeszyt ćwiczeń

9. Fizyka z plusem 7, podręcznik dla KLASY VII szkoły podstawowej, Krzysztof Horodecki Artur  Ludwikowski GWO 2017   824/1/2017 

10.  plastyka -"Do dzieła": M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, wyd. Nowa Era, Nr dop. 903/4/2017 

11. informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII   Grażyna Koba,  wyd. Migra 2017.

12.  Muzyka   - "Lekcja muzyki": M. Gromek,  G. Kilbach wyd. Nowa Era, Nr dop. 852/4/2017               

13. Religia   AZ-31-01/10-PO-1/11 Spotkanie ze słowem re. P. Mąkosa wyd. Gaudium Lublin

14. W do ż w r  „Wędrując ku dorosłości.”  Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, red. T. Król,  wydawnictwo Rubikon 

Kl. VIII

1. " Między nami. Język polski 8" Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska-Kleban, Agnieszka Suchowierska, GWO, Gdańsk 2018

2. Historia  –„Wczoraj i dziś” – podręcznik do historii dla szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń.  Robert  Śniegocki , Agnieszka Zielińska Nowa Era Nr 877/5/2018

3. Biologia -"Puls Życia 8": A. Boczarowski, M. Sęktas, D. Sągin, wyd. Nowa Era, Nr dop. 844/3/2018

4. J. angielski „Repetytorium ósmoklasisty”, wyd. Pearson; autorzy książki ucznia oraz  zeszytu ćwiczeń: A. Tkacz, A. Bandis, A. Lewicka, R. Cowen, R. Ranus; autorzy  Nr MEN: 926/ 2018

5.  J. niemiecki Meine Deutschtour 8 Nowa Era nr dopuszczenia 838/2/2018 Ewa Kościelniak –Walewska Meine Deutschtour zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej Ewa Kościelniak-Walewska

6.  Matematyka Matematyka  8  z plusem, podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej
                                            praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej GWO 2018

7. Geografia  Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Autorzy: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński wyd.Nowa Era

8.  Chemia  Chemia Nowej Ery . Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.  Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin.   Nr dopuszczenia 785/2/2018  Chemia Nowej Ery 8 - zeszyt ćwiczeń (M. Mańska, E. Megiel)

9.  Fizyka z plusem 8, podręcznik dla KLASY VII szkoły podstawowej, Krzysztof Horodecki  Artur  Ludwikowski GWO 2018

10. plastyka    brak      

11. informatyka Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII Grażyna Koba, wyd. Migra 2018. 806/5/2018

12. Muzyka   brak              

13. Religia   AZ-32-01/10-LU-1/13 Z Tobą idę przez życie re. Ks. P. Mąkosa wyd. Gaudium Lublin

14. WdŻwR  Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej. Teresa Król,  wydawnictwo Rubikon

15. Edukacja dla bezpieczeństwa: „Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, Jarosław Słoma, wyd. Nowa Era

16. wos „Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla sp  Nowa Era

   

Wykaz podręczników w klasie III Gimnazjum w Biczycach Dolnych  w roku szkolnym 2018/2019

1.              J. Polski

Tytuł    „Słowa na czasie” Podręcznik do j. polskiego, klasa III Małgorzata Chmiel, Wilga Herman, Zofia Pomirska, Piotr Doroszewski  95/5/2010 Nowa Era "Słowa na czasie 3. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami" nr dopuszczenia: 95/5,6/2017/z1 

2.             Historia

 Tytuł         „Śladami przeszłości.” Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum. Nr dopuszczenia:  60/3/2011  St. Roszak, A. Łaszkiewicz   Nowa Era

3.                Biologia

Tytuł     „Puls życia 3” Podręcznik do biologii Nr dopuszczenia 58/3/2010 /2016  Nowa Era B. Sągin A. Boczarowski M. Sęktas

4.             J. angielski

Tytuł     Repetytorium Gimnazjalisty. Poziom podstawowy i rozszerzony.Autorzy: K. Kotorowicz-Jasińska, A. Mędela  Wyd. Macmillan Education Nr dopuszczenia: 759/ 2015

5.