Nowy numer telefonu  548-03-80                                      

 

     

 Szkoła Podstawowa 

         w Biczycach Dolnych

                 im s. Czesławy Lorek 

- boisko ze sztuczną nawierzchnią    - sala gimnastyczna     pracownia informatyczna         - wysokie wyniki nauczania   -jasne zadbane sale lekcyjne       - pracownie przedmiotowe   -wykwalifikowana kadra nauczycielska  -poczucie bezpieczeństwa -doskonała baza opiekuńczo-wychowawcza   -liczne koła zainteresowań


                      

 

 

 

       

 

                          

               

          

    

Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych posiada dogodną lokalizację. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Przy szkole funkcjonuje również przedszkole „Bajkowa kraina”. Dzieci i młodzież uczą się w pięknym, dużym budynku, który w ostatnich latach został rozbudowany i wyremontowany. Sale lekcyjne są zadbane, jasne, a korytarze przestronne. W szkole jest pełnowymiarowa sala gimnastyczna, gdzie uczniowie mają zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne oraz uczestniczą w różnych uroczystościach. Obok szkoły znajduje się nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią.  

                                                                                                  

Każdy rodzic posyłający swoja pociechę do szkoły powinien wziąć pod uwagę możliwości indywidualnego rozwoju swojego dziecka: efektywność pracy na lekcji, indywidualne podejście do ucznia czy udział w odnoszeniu sukcesów. Zespół Szkół w Biczycach Dolnych oprócz doskonałej bazy lokalowej, świetnej kadry pedagogicznej, zaplecza świetlicowego odznacza się: 

                                                                                             

Brakiem anonimowości – uczniowie znają się z imienia i nazwiska. Nauczyciele nie mają problemów z ich rozpoznaniem.


Brakiem przemocy - Mimo różnic wieku w szkole nikt nie zauważa znęcania się nad młodszymi. Agresywne zachowania nie mają tu miejsca. 


Poczuciem bezpieczeństwa – pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, aby każdy czuł się tu bezpiecznie.


Przyjacielskimi relacjami uczniów i nauczycieli – W szkole panuje przyjacielska atmosfera. Uczniowie nie boją się przyjść i porozmawiać z nauczycielami, pracownikami szkoły. Nikt tu nie jest pozostawiony sam sobie.


Rozwijaniem zainteresowań – w szkole prowadzone są liczne koła zainteresowań oraz zajęcia pozalekcyjne: koło dziennikarskie współpracujące z lokalnym radiem Radiostan, koła artystyczne oraz teatralne zainicjowane przez Biczycki Strych Sztuki. Dzięki tak dużemu wyborowi zajęć, uczniowie mają możliwość rozwijać pasje zarówno artystyczne, jak i naukowe. 


Objęciem opieką uczniów zarówno zdolnych jak i mających trudności w nauce- w szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów zdolnych oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności z poszczególnych przedmiotów. Ponadto każde dziecko z opinią oraz trudnościami logopedycznymi uczęszcza na terapię logopedyczną oraz terapię pedagogiczną.

Rozwijaniem poczucia odpowiedzialności – szkoła kładzie duży nacisk na poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje czyny oraz na dyscyplinę nauki i pracy.

Rozwijaniem postawy proekologicznej – każdy wychowanek naszej szkoły ma świadomość, że należy dbać o środowisko, które nas otacza.

Jednozmianowością - tygodniowe plany zajęć są tak opracowane, aby umożliwić uczniowi pracę w najbardziej efektywnym czasie czyli od 8.00 do 14.10. W godzinach popołudniowych przewidziane są koła zainteresowań oraz zajęcia świetlicowe połączone z możliwością odrobienia pracy domowej.

Dobrą baza dydaktyczną - ułatwia ona uczniowi dostęp do nowoczesnych technologii multimedialnych, pomocy dydaktycznych oraz kompleksu boisk "Orlik”.