Znalezione obrazy dla zapytania gazetka szkolna 

Gazetka szkolna:

 

    Gazetka szkolna „Echo Szkoły” istnieje już ponad 4 lata. Od początku swego istnienia do września 2013r. prowadzona była pod dyskretnym okiem opiekuna mgr Jadwigi Jachimczyk, zaś redaktorami byli uczniowie z klas 4 – 6. Chociaż redaktorzy zmieniali się, to tematy pozostawały ciągle te same: ważne wydarzenia z życia szkoły, problemy nastolatków, porady, rozrywka, dowcipy. Początkowo w swej formie był to dwumiesięcznik. Chronologicznie rzecz ujmując w roku szkolnym 2009/2010 wydano 4 numery . W roku szkolnym 2010/2011  5 numerów. W 2011/2012 4 numery i w roku szkolnym 2012/2013 ukazało się 5 numerów Początkiem roku szkolnego 2013/2014 zmienili się redaktorzy oraz nadzorujący przedsięwzięcie. Obecnie „Echo Szkoły” numer 19, jest redagowane przez gimnazjalistów naszej szkoły- Dominikę Matysik, Wiktorię Pankowską, Beatę Michalik, Klaudię Gargulę, Anetę Orlecką, Łukasza Marczyka, Jarka Żelechowskiego, Sebastiana Łatkę, Natalię Mikołajczyk. Redaktorem merytorycznym została spikerka radiowa Paulina Kostrzewa radia internetowego „Radiostan”, które siedzibę ma na poddaszu naszej szkoły. A opiekunem koordynatorem ze strony szkoły, czuwającym nad twórczymi temperamentami uczniów jest mgr Dorota Kośkiewicz.

    Gazetka szkolna spełnia podstawowe kryteria, jakimi powinna odznaczać się każde czasopismo: jest atrakcyjna pod względem treści, rzetelna w przedstawianiu faktów i opinii, właściwa w formie. Ponadto pełni ważną funkcje informacyjną w środowisku szkolnym. W ciekawy sposób prezentuje wydarzenia z życia naszej szkoły i najbliższej okolicy. Zamieszczone są tu różne ciekawostki, wywiady, ankiety, jak również twórczość własna uczniów naszej szkoły czy dokonania i osiągnięcia uczniów.

                                      

 

                                                        Zapraszamy do lektury!!!


 

 Znalezione obrazy dla zapytania gazetka szkolna