ROK SZKOLNY 2019/2020

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 

Klasa     Wymagania
Klasa 1    

 

PRZEDMIOT     KL.I-III      KL.IV     KL.V     KL.VI     KL.VII     KL.VIII  
                                       
Matematyka                                      
Fizyka                                  
Informatyka                            
Historia                            
WDŻ                            
J.Angielski                                        
Muzyka                                      
Plastyka                                      

Przyroda

                                     
Biologia                              
Z.Techniczne                                
Geografia                              
J. Polski                            
WF          
                              
 
Chemia                                  
J. Niemiecki                                   

J. ANGIELSKI

RELIGIA