Nie licząc dni ustalonych przez dyrektora szkoły , dotyczących kontaktu rodziców ze szkołą, rodzice mają możliwość w każdym tygodniu roku szkolnego do zapoznania się u nauczycieli uczących o postępapch swojego dziecka w nauce i zachowaniu. 

W roku szkolnym 2019/2020 w każdą pierwszą środę miesiąca rodzice będą mogli korzystać z indywidualnej konsultacji z nauczycielami w godzinach 15.30 - 17.30

Znalezione obrazy dla zapytania okienka dla rodziców w szkole oraz dodatkowo z okienek.....

„OKIENKA DLA RODZICÓW”- SP  BICZYCE DOLNE  ROK SZKOLNY 2019/2020

 

l.p

Imię i nazwisko nauczyciela

   Dzień tygodnia  

    Godzina

                 Miejsce

1

Grażyna Dudek

Poniedziałek

10.40-11.25

     pokój nauczycielski     

2

Joanna Rymarczyk

 

 

pokój nauczycielski

3

Justyna Majewska

   

pokój nauczycielski

4

Jadwiga Jachimczyk

Wtorek   9.45-10.30

pokój nauczycielski

5

Beata Żak

   

pokój nauczycielski

6

Bogusław Tokarz

 

 

pokój nauczycielski

7

Rafał  Majewski

   

pokój nauczycielski

8

Karina Starczewska

   

pokój nauczycielski

9

Grzegorz Krzak     pokój nauczycielski

10

Agnieszka Pociecha

   

pokój nauczycielski

11

Jolanta Paciej

 

 

pokój nauczycielski

12

Krzysztof Prokop

 

 

pokój nauczycielski

13

Dorota Kośkiewicz

 

 

pokój nauczycielski

14

Natalia Rogowska

 

 

pokój nauczycielski

15

Ryszard Ogórek

 Piątek

11.45-12.30

sala informatyczna

16

Grzegorz Kezak

 

 

pokój nauczycielski

17

Agnieszka Nowak

 

 

pokój nauczycielski

18

Joanna Woch 

 

 

pokój nauczycielski

19

Renata Tobiasz

 

 

pokój nauczycielski

20

Kornelia Kotlarz

Poniedziałek

  8.00-8.45

   ostatnia sala oddziału dla klas I-III   

21

Krzysztof Zieliński

 

 

pokój nauczycielski 

  

 

lp

Termin zebrania

Cel zebrania

uwagi

 

1.

 

11.09.2019

Klasy 0-III Klasy IV-VIII

godz. 16.00

 

godz. 17.00

   

 

Zebranie indywidualne  w salach lekcyjnych z wychowawcami. Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły 

Dyrektor- zapoznanie z Koncepcją pracy szkoły  w bieżącym roku szkolnym oraz planem nadzoru pedagogicznego. 

Wybory RR.

Wychowawcy- przypomnienie o terminie:

a) składania do 20 IX 2019 r. deklaracji ucznia klasy VIII - wybór języka na egzaminie.

b) składania do 15  X 2019 r. wniosków przez rodziców w sprawie dostosowania warunków do potrzeb i możliwości ucznia podczas egzaminu zewnętrznego

c) informacje ogólne

Spotkanie RR z dyrektorem

Ukonstytuowanie się nowej rady rodziców, uchwalenie programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły.

 

 

Wszyscy nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców do godziny 18.00

 

 

2.

02.10.2019

06.11.2019

04.12.2019

22.01.2020

04.03.2020

01.04.2020

06.05.2020

03.06.2020 

Klasy 0-III godz. 15.30

Klasy IV-VIII godz. 16.00

 

 

Dzień zebrań z rodzicami uczniów w klasach

Omawianie realizacji planu wychowawcy klasowego,

Informacje wychowawców

- przedstawienie ocen przedmiotowych, zachowania uczniów, omówienie ewentualnych problemów itp.

- omówienie spraw bieżących

Konsultacje indywidualne

- informacje o postępach w nauce, omawianie spraw dydaktycznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych

Spotkanie RR z dyrektorem


Dyrektor- zapoznanie z realizacją planu nadzoru w bieżącym roku szkolnym oraz podsumowanie roku szkolnego 2018/2019 na ostatnim spotkaniu

Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.

 

Wszyscy nauczyciele pozostają  w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.30- 17.30

 

 

3.

 

13.12.2019

Godz. 15.00

-18.00

 

21.05.2020

Godz. 09.00

-13.00

Dni otwarte

Konsultacje indywidualne

- przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszu świątecznego

- przedstawienie ocen przewidywanych, zachowania uczniów, realizacji planu wychowawcy klasowego, omówienie ewentualnych problemów itp.

- przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Święta Szkoły Rodzice , uczniowie i nauczyciele przygotowują imprezy z okazji Święta

Zebranie z rodzicami uczniów.

Wychowawcy

- powiadomienie rodziców rocznych ocenach przewidywanych, szczególnie  o ocenach niedostatecznych  i nagannej zachowania.

Sprawy bieżące dotyczące uczniów.

 

Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami przy wykonywaniu ozdób choinkowych