„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zapraszane są szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Podczas etapu rekrutacji spośród zgłoszonych deklaracji udziału w projekcie wybranych zostanie co najmniej 1034 szkół i przedszkoli. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Od czerwca 2014 roku nasza szkoła uczestniczy w tym projekcie. 

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Z każdej ze szkół do projektu wybranych zostało po 6 przedstawicieli (2 rodziców, 2 uczniów i 2 nauczycieli) którzy wezmą udział w specjalnie dla nich opracowanych szkoleniach i warsztatach.Ideą projektu jest wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły.

Naszą szkołę reprezentują:

- rodzice - p.Renata Gargula i p.Aleksander Piszczek

- uczniowie – Aleksandra Studzińska i Klaudia Gargula

- nauczyciele - p.dyrektor Rafał Majewski i p.Natalia Rogowska

Pierwsze szkolenie odbyło się 12 i 13 czerwca 2014r. w Groniu k/Białki Tatrzańskiej .

Po zakończeniu etapu szkoleń, zespoły szkolne zostaną zaproszone na dwa warsztaty, które będą służyły zaprojektowaniu i wdrożeniu działań, ułatwiających współpracę i większe uczestnictwo rodziców i uczniów w życiu szkoły. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów oraz poza nimi na terenie szkoły zaowocuje opracowaniem indywidualnego, szytego na miarę szkolnego programu współpracy.

Wdrożenie modelowych programów współpracy w uczestniczących w projekcie szkołach ma w dalszej perspektywie zainspirować środowiska szkolne i przedszkolne w całym kraju do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach.

 

 

Sprawozdanie Szkoła Współpracy


SPAW


Informacja o projekcie


Opis udziału szkoły w projekcie